За нас

Доверието в нас е доверие в бъдещето!

Цценим комуникацията

Комуникацията е основа за правилното развитие на децата.

Качествено образование най-ранна детска възраст

Държим на качественото образование ранна детска възраст!

Подкрепа и развитие

С редица специалисти и проекти се стремим постоянно да се развиваме и усървършенстваме.

ДГ “Мир” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Децата са разпределени по възрастов принцип в 4 групи:
– 1 – детска ясла
– 2 – детска градина
– 1 – подготвителна за училище група

Свят пълен с красота и топлина, където всеки ден е осмислен като подарък за децата. Всяко общуване с тях им вдъхва радост и оптимизъм.

Условия за това дава нашата ДГ Мир – село Селановци, област Враца, притежаващо богато минало, натрупан опит и готовност за многобройните предизвикателства на бъдещето.

ПРИОРИТЕТ ЗА НАС Е ВАШЕТО ДЕТЕ- да бъде- здраво, лъчезарно, спокойно.

Ние вярваме, че Вие сте щастливи, когато Вашето дете е щастливо при нас!

Това, че ни се доверявате, като оставяте детето си в ДГ Мир, ни прави отговорни за представяне най-добрите индивидуални грижи, образование и внимание – неща, които всяко дете се нуждае и му се полагат.

ДГ Мир е открита на 03.03.1973г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

  • Работа по одобрени МОН програми за обучение и възпитание.
  • Индивидуално отношение и внимание към всяко дете .
  • Балансирано и разнообразно хранене четири пъти дневно.
  • Осигурено медицинско обслужване.
  • Допълнителни занимания извън учебната програма-народни и съвременни танци.

Нашите цели

Безпроблемна адаптация на детето в условията на детската група

Комфортно пребиваване

Добър имидж на детската градина

Гарантиране на равен шанс на децата при постъпване в първи клас.

Приоритет в работата ни е гарантиране на привлекателност за детето и неговото семейство, оптимално използване на съществуващите ресурси и намиране на нови такива за постигане на очакваните резултати, съобразно ДОС и за предучилищно възпитание и подготовка.

Материална база

Детската градина разполага с просторни занимални, самостоятелни спални.

Физкултурният салон удовлетворява детските потребности за спортна дейност.

Музикално- театралният салон е място за провеждане на празници, тържества и гостуване на куклени театри.

В къта за приказките децата се докосват до изворите на народна мъдрост.

Собствената кухня дава възможност за здравословна храна.

Обширният двор и уредите за игра предполагат много динамични игри  и спортно-подготвителни дейности. С децата, според възрастовите възможности се провеждат разходки до близо разположени местности на селото.

На 23.09.2013година децата на Селановци прекрачиха прага на обновената детска градина.

С много гости и празнично настроение този ден остава в нашите сърца.

Радваме се на слънчевите занимални, просторните коридори и на обширния двор.

Запознайте се с нас

Екип префесионалисти.
Силвия Монова

Силвия Монова

Директор

Примерен текст

Име Фамилия

Име Фамилия

ЗАС

Примерен текст

Име Фамлия

Име Фамлия

Страши педагог

Примерен текст

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас чрез

Адрес:

ул.”Ал. Стамболийски№ 127А”

Обадете се на:

тел: +359 9172 2089

Пишете ни на:

e-mail: info-609177@edu.mon.bg 
 

Свържете се с нас